الخلیل

پایگاه اطلاع رسانی مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری

الخلیل

پایگاه اطلاع رسانی مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام - شهرری

تاریخچه مسجد :

طبق وقفنامه موجود (در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری)در تاریخ 18/8/1343 هجری شمسی دو قطعه زمین هر یک به مساحت 147 متر مربع را آقایان اسدا... و عزت ا... محمد باقری فرزندان شعبانعلی وقف شرعی   نموده اند برای « احداث مسجد که مردم در آن نماز بخوانند و عبادت کنند و مجلس عزاداری خامس آل عبا برقرار   نمایند ... واقفین تولیت مورد وقف را مادام العمر با آقای حاج سید علی غیوری فرزند سید مصطفی قرار دادند و پس از ایشان تولیت با کسی خواهد بود که ایشان تعیین نمایند ، و مسجد مورد وقف بنام مسجد حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام باید نامگذاری شود . »

ساختمان مسجد به همت معتمدین محل و کمک خیرین ساخته شده و پس از طی مراحل سفت کاری افتتاح گردیده و از بدو تاسیس حضرت حجت الاسلام و المسلمین مرحوم حاج سید ابوالقاسم موسوی همدانی به عنوان امام جماعت ،اداره امور مسجد را بعهده گرفته اند و تاکنون قریب به نیم قرن منشا خدمات ارزنده دینی ،انقلابی و اجتماعی فراوانی در شهرستان ری بوده اند.

زمین قسمت شمالی (حیاط و متعلقات آن) سه قطعه زمین به مساحت حدود 300 متر مربع را آقایان سید صادق میری و محمد یزدانی اهدا نموده اند.

ملک مجاور شرقی شبستان مسجد به مساحت 147 متر مربع در تاریخ 9/3/1380 به همت هیات امنا وقت از محل کمکهای مردمی خریداری و وقف گردیده که همکف آن بعنوان حسینیه و یک واحد تجاری و دو طبقه فوقانی و زیر زمین جهت تامین هزینه ها و سایر نیاز های مسجد احداث گردیده است.


معرفی هیئت امنا :

حجت الاسلام و المسلمین هادی گودرزی(امام جماعت)
سید شمس الدین شریفی (رئیس هیئت امنا)
حسین مهری علی پور (مسئول امور عمرانی)
علیرضا روحی(-)
مجید دیده گاه(مدیر داخلی مسجد)
علی تات(مدیر عامل خیریه)
مسعود حیدری(دبیر هیئت امنا و فرمانده پایگاه)
ابراهیم مقدم(فرهنگی)نمایی از مسجد :